Гомуми белешмәләр

Татарстан Республикасы Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкаручы органы булып тора. Ул мәгълүматлаштыру һәм элемтә тармагында дәүләт сәясәтен алып бара; үз компетенцияләре кысасында һәртөрле предприятиеләр, учреждениеләр, оешмалар белән хезмәттәшлек итә. 

Министрлык структурасына югары технологияләр өлкәсендәге “ИТ-парк” технопаркы, "Татарстан Республикасының мәгълүмати технологияләр үзәге" дәүләт оешмасы, “Комплекс-52” дәүләт оешмасы керә. 

Министрлыкның төп бурычлары:

- Татарстан Республикасы халкының, дәүләт органнарының һәм оешмаларның элемтәгә, мәгълүмат ресурсларына һәм мәгълүмати узара багланышлар урнаштыру ихтыяҗын кәнәгатьләндерү; 

- Татарстан Республикасының “Электрон хөкүмәт” системасын үстерү һәм тотрыклы тоту
; 

- Татарстан Республикасы территориясендә перспективалы инфокоммуникацион технологияләр һәм стандартлар кертүгә булышлык итү
; 

- Татарстан Республикасы терри
ториясендә конкурентлыкны үстерү өчен барлык мәгълүматлаштыру һәм элемтә операторларына уңайлы шартлар тудыру. 

Министрлыкның төп функцияләре:

 • Республиканың дәүләт хакимияте, җирле үзидарәсе органнары арасындагы ведомстволарара бәйләнешләрне, аларга йөкләнгән дәүләт хокуклары буенча дәүләт һәм башка оешмаларны мәгълүматлаштыру сораулары буенча координацияли;
 • кызыксынган министрлыклар, оешмалар, предприятиеләр катнашындагы өр-яңа технологияләрне кертү, мәгълүмати хезмәт күрсәтү интерактив системалар булдыру, мәгълүмати технологияләр өлкәсендә яңа хезмәтләр кертү эшләрен оештыра һәм координацияли;
 • мәгълүмати технологияләр үсеше өлкәсендә техник сәясәтнең тотрыклылыгын тәэмин итә һәм  Татарстан Республикасының мәгълүмати иминлекне булдыра;
 • мәгълүмати технологияләр өлкәсендә кадрларны әзерләү сәясәтен гамәлгә ашыра;
 • мәгълүмати технологияләрне куллану һәм үсеш тенденциясе, статистик мәгълүматлар халәте мониторингын һәм анализын ясый;
 • Татарстан Республикасында мәгълүматлаштыру үсешенең киләчәккә якынча күрсәткечләрен билгели;
 • Татарстан Республикасында мәгълүмати технологияләр үсешендә республика һәм тармак программаларын урнаштырылган тәртип буенча гамәлгә ашыра ( Татарстан Республикасының икътисад министрлыгы һәм Татарстан Республикасының финанс министрлыгы идарәсе регламенты белән яңа программалар булдыру буенча карар кабул ителгәч);
 • элемтә һәм мәгълүматлаштыру объектлары һәм сетьләре төзү буенча проект документларының ведомство экспертизасын оештыра;
 • Татарстан Республикасы территориясендә мәгълүматлаштыру өлкәсендә федераль программаларны үтәүдә адреслы инвестицион проектлар формалаштыруны координацияли, аларны гамәлгә ашыру чараларын координацияли;
 • Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнар җыелмасы буенча  дәүләт һәм министрлыккка йөкләнгән эшчәнлек өлкәсендәге мохтаҗлыклар буенча заказлар урнаштыра һәм товарлар алуга дәүләт контрактлары төзи;
 • теле- һәм радиотапшыруның, шулай ук цифралы технологияләргә күчүнең федераль һәм республика системаларында үсеш проектларын гамәлгә ашыра,
 • Татарстан Республикасында мәгълүмати системаларның мәгълүмати иминлеген оештыру эшләрен алып бара, шулай ук дәүләт яисә башка хокук белән якланучы серне саклау эшчәнлеген координацияли;
 • Татарстан Республикасының Министрлар Кабинетына дәүләт оешмаларын приватизацияләү буенда тәкъдимнәр бирә;
 • мәгълүмати технологияләр һәм дәүләт һәм тармак статистик отчет өлкәсендә норматив хокук базасын камилләштерү буенча тәкъдимнәр кертүдә эш алып бара;
 • мәгълүмати технологияләр өлкәсендә Министрлыкка йөкләнгән хокуклар буенча килешүләр һәм договорлар төзи;
 • Татарстан Республикасында мәгълүмати технологияләр өлкәсендә конгресслар, конференцияләр, семинарлар, выставкалар һәм башка чаралар үткәрә;
 • Министрлык карамагында булган оешмаларга кирәкле методик ярдәм күрсәтә;
 • Татарстан Республикасы территориясендә мәгълүмати-коммуникацион инфраструктурасының ышанычлылыгын, тотрыклылыгын һәм иминлеген тәэмин итә;
 • закон белән каралган тәртиптә элемтә операторлары белән электрэлемтә сетьләрен гомүми куллану сетьләргә кушу һәм электрэлемтә һәм почта элемтә хезмәтләренең куланучылар белән бәйләнү өлкәсендә хезмәттәшлек куя;
 • Татарстан Республикасы территориясендә почта хезмәтләре бүлекләре үсешендә катнаша;
 • Татарстан Республикасы территориясендә почта түләүләрендә дәүләт тамгаларының таралуы һәм дәүләт почта хезмәтләрен оештыруда исемле әйберләрнең куллану  эшчәнлеген координацияли;
 • Татарстан Республикасы территориясендә гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда Россия Федерациясенең бердәм электрэлемтә сетьләрен торгызу чараларын координацияли;
 • Татарстан Республикасы территориясендә расланган затларга  электрон цифралы култамгаларны раслау эшен оештыра;
 • Татарстан Республикасы территориясендә расланган үзәкләрдә култамга ачкычлары сертификатларының бердәм дәүләт реестрын оештыра, шулай ук аларга рөхсәтне гражданнарга, оешмаларга, дәүләт хөкүмәте органнарына, җирле үзидарә органнарына бирә;
 • Татарстан Республикасы территориясендә элемтә өлкәсендә федераль максатчан программаларның үтәлүендә инвестицион проектларның формалаштыруын координацияли, шулай ук аларны гамәлгә кую буенча чараларны координацияли;
 • Татарстан Республикасы территориясендә дәүләт тарафында контрольдә торучы элемтә хезмәтләренең тарифларын үзгәртүгә тәкъдимнәр кертә;
 • законнар җыелмасы белән каралган тәртиптә Татарстан Республикасы территориясендә универсаль хезмәтләр кертүдә катнаша;
 • законнар җыелмасы белән каралган тәртиптә Татарстан Республикасы территориясендә элемтә операторларына бирелгән ресурсның нумерациясен алып бара; Федераль элемтә агентствосына аны куллану буенча тәкъдимнәр кертә.

Соңгы яңарту: 25 июнь 2020, 10:33

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International