"Татарстан Республикасының мәгълүмати технологияләр үзәге” дәүләт унитар предприятиясе

"Татарстан Республикасының мәгълүмати технологияләр үзәге” дәүләт унитар предприятиясе Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2009 елның 30 гыйнвареннән 44нче карар буенча булдырыла.

"Татарстан Республикасының мәгълүмати технологияләр үзәге” ДУП дәүләт  хакимияте һәм җирле үзидарә органнарынны тарафыннан мәгълүмати һәм коммуникацион технологияләрне куллану һәм масштаблы проектларны кертү өлешендә системалы интегратор булып тора.

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International